Động thái lạ của võ Thanh Phú sau khi quản lý xác nhận chuyện hot boy 10X trở thành trainee của SM, võ thanh phú, hotboy hà thành, hotboy võ thanh phú, hotboy thanh phú