Thanh Phú là ai, tài giỏi cỡ nào mà được lọt vào mắt xanh của công ty giải trí SM Hàn Quốc?, võ thanh phú, hotboy hà thành, hotboy võ thanh phú, hotboy thanh phú